Nog vragen? Neem gerust contact met ons op via 0318-559393 

Service

Verzending en bezorging

Verzendkosten (incl BTW) voor:

Minicontainers:
1-3 Kliko's -> € 20,92
4-6 Kliko's -> € 33,42
7-10 Kliko's -> € 37,52

Vierwielcontainers: € 41,37 per stuk

Stalen Vierwielcontainers: € 65,92 per stuk  

De Kliko ombouw: € 48,05(Deze worden als bouwpakket verzonden)

Kliko stickers: € 3,73 (Deze worden als briefpost verzonden)

Alle overige producten: € 7,95

Minicontainer standaard: € 51,50

Voor België gelden andere tarieven. Tevens worden bestellingen naar België één keer per week verzonden. Na bestelling zal leverdatum via email worden vastgesteld.

Bestelt u voor 12:00 dan heeft u de bestelling binnen 48 uur op werkdagen in huis. Mits het product op voorraad is. Mocht een product niet op voorraad zijn laten we u dit tijdig weten.

Ruilen en retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Aanmelden van een retour kan via email: info@klikostore.nl. Tijdens het termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De kosten in geval van herroeping zijn als volgt:
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het bedrag wat reeds betaald is, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Garantie en defecten

Gebreken die zich binnen een half jaar na de levering manifesteren en binnen die termijn schriftelijk aan KLIKOSTORE.NL zijn gemeld en die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten worden op kosten van KLIKOSTORE.NL verholpen. Tot enige vrijwaring en/of aansprakelijkheid voor gebreken anders dan in dit artikel omschreven is KLIKOSTORE.NL niet gehouden. Producten, die voor garantie-beoordeling worden toegezonden, moeten door de afnemer franco aan het magazijn van KLIKOSTORE.NL worden afgeleverd.

Zakelijke bestellingen

Ook bedrijven kunnen een bestelling doen in de Klikostore. Alleen voor zakelijke klanten bieden wij de optie om op factuur te betalen. Wanneer een bestelling bij ons binnen is verzenden wij een factuur. Zodra deze voldaan is verzenden wij de producten.